Zarezerwuj pokój

KRYTA PŁYWALNIA

Z boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną, krytej pływalni, hali wielofunkcyjnej i sali fitness będą mogli korzystać wyłącznie:

- sportowcy zawodowi (w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3));

- zawodnicy pobierający stypendium sportowe (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));

- zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej

- zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));

- dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

- uczniowie szkół mistrzostwa sportowego w ramach zajęć szkolnych.

 

Aby móc skorzystać z naszych obiektów wymagana jest wcześniejsza rezerwacja oraz przedłożenie stosownych dokumentów o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21.12.2020 najpóźniej przed rozpoczęciem rezerwacji na właściwej recepcji (recepcja Hali tenisowej i wielofunkcyjnej – boisko, hala wielofunkcyjna, sala fitness; recepcja Basenu - basen). W innym przypadku rezerwacje nie będą mogły być zrealizowane.


 

Parametry obiektu: długość - 25 m, szerokość – 12,5 m (6 torów), głębokość – 1,20-1,80 m. Pływalnia o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Obowiązkowo wymagany jest czepek oraz klapki kąpielowe. Współpracujemy z podmiotami prowadzącymi naukę pływania dla dzieci i dorosłych, a także aerobik wodny - szczególnie chętnie uprawiany przez panie. Osoby korzystające z pływalni mogą mile spędzić czas korzystając z sauny fińskiej. Recepcja basenu prowadzi sprzedaż akcesoriów pływackich: czepki, klapki, okulary pływackie, stroje kąpielowe.
BASEN

Szanowni Klienci
Uprzejmie informujemy, że wykupione karnety na basen będą ważne od momentu ponownego otwarcia pływalni.

Ceny biletów : 16zł normalny

                       14zł ulgowy, weekendy

Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc tel. 71 372 88 53

SAUNA FIŃSKA (SUCHA)

Bilet Normalny: 25 PLN/os/godz.

  • Obowiązuje od 01.09.2020r.
  • Podane ceny są cenami brutto za 1 godzinę.
  • Jednorazowo w saunie może przebywać 2 osoby.
  • Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc. Tel.71 372 88 53

Nasza pływalnia akceptuje karty:

  • MultiSport
  • Fit Profit
  • Fit Sport
  • OK System

Zapraszamy również do organizowania zajęć na naszym basenie.

Dysponujemy basenem sportowym o długości 25 m, 6 torów, głębokości 1,20-1,80m, średnia temperatura wody 28,5 stopnia Celsjusza. W naszym kompleksie znajduje się również jacuzzi oraz sauna (sucha, fińska). Basen jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Nauka pływania

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych prowadzonych na naszym basenie przez profesjonalną i doświadczoną kadrę instruktorską.
Zapewniamy skuteczne i sprawdzone metody nauki pływania przeprowadzone w komfortowych warunkach przy zachowaniu najwyższej jakości bezpieczeństwa.

Junior Swim Olimp