Zarezerwuj pokój
Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
27.03.2014

Zapytanie ofertowe dla Konkursu ofert nr 02/03/AZS/2014

Zapytanie ofertowe nr 02032014 [pdf 18 039 KB]

 

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, polegających na przebudowie i modernizacji Hotelu Gem w ramach Projektu pn. "Wykorzystanie atutów turystycznych rzeki Odry poprzez rozbudowę i modernizację Hotelu Gem" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007-2013.

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Wynik

 

II Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Załączniki

Wyniki zapytań ofertowych