Gem Hotel Wrocław – noclegi – sport

X
PRZYJAZD
WYJAZD
KOD PROMOCYJNY
Korzyści rezerwacji on-line
 • Najlepsze dostępne ceny
 • Rezerwacja bez pośredników i opłat
 • Niezwłoczne przetworzenie rezerwacji
 • Bezpośrednia pomoc ze strony personelu hotelu

Przetargi do dnia 18.11.2021

ARCHIWALNE

Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż systemów: rezerwacji sal oraz kontroli dostępu Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 08.01.2021

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.01.2021

 1. Informacja z otwarcia ofert

Załączniki z dnia 28.12.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ cz. I (IDW)
 3. SiWZ cz. II – Wzór umowy
 4. Formularz oferty
 5. Oświadczenie – braku podstaw wykluczenia
 6. Oświadczenie – spełnianie warunków
 7. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 8. Wykaz dostaw

Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia audio – video Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU

Załączniki z dnia 11.02.2021

 1. Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja nr 7 z dnia 05.02.2021

 1. Dodatkowe wyjaśnienia
 2. Modyfikacja nr 7
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 4. SIWZ cz. I (IDW) po modyfikacji
 5. Zmodyfikowany formularz ofertowy cena
 6. Zmodyfikowany OPZ załącznik nr III do IDW

Modyfikacja nr 6 z dnia 02.02.2021

 1. Modyfikacja nr 6
 2. Zmodyfikowany OPZ załącznik nr III do IDW
 3. Zmodyfikowany formularz ofertowy cena

Załączniki z dnia 01.02.2021

 1. Wyjaśnienia do przetargu – zestaw 2
 2. Dodatkowa informacja w sprawie nazw i numeracji sal

Modyfikacja nr 5 z dnia 01.02.2021

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. SIWZ cz. I (IDW) po modyfikacji
 3. Modyfikacja nr 5
 4. SIWZ II cz. wzór umowy dostaw
 5. Zmodyfikowany formularz ofertowy cena
 6. Zmodyfikowany OPZ załącznik nr III do IDW

Modyfikacja nr 4 z dnia 25.01.2021

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. SIWZ cz. I (IDW) po modyfikacji
 3. Modyfikacja nr 4

Załączniki z dnia 19.01.2021

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. SIWZ cz. I (IDW) po modyfikacji
 3. Modyfikacja nr 3

Załączniki z dnia 18.01.2021

 1. Informacja o oczywistej omyłce w zawiadomieniu o modyfikacji

Załączniki z dnia 18.01.2021

 1. Formularz ofertowy – cena po modyfikacj
 2. Modyfikacja nr 2 treści SIWZ
 3. SIWZ cz. III OPZ – opis przedmiotu zamówienia
 4. Wyjaśnienia do przetargu – zestaw 1

Załączniki z dnia 13.01.2021

 1. Informacja o modyfikacji treści SIWZ
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. SIWZ cz. I (IDW) po modyfikacji

Załączniki z dnia 28.12.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ cz. I (IDW)
 3. SiWZ cz. II – Wzór umowy dostaw
 4. SIWZ cz. III (OPZ) – Opis przedmiotu zamówienia
 5. Formularz oferty
 6. Formularz ofertowy
 7. Oświadczenie – braku podstaw wykluczenia
 8. Oświadczenie – spełnianie warunków
 9. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 10. Wykaz dostaw

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 09.03.2021

 1. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 01.02.2021

 1. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o punktacji ofert z dnia 12.01.2021

 1. Punktacja ofert

Informacja z otwarcia oferta z dnia 24.12.2020

 1. Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 2 oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 21.12.2020

 1. Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ
 2. Modyfikacja nr 2 treści SIWZ
 3. Zmodyfikowana SIWZ z dnia 21.12.2020
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do przetargu z dnia 18.12.2020

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

Załączniki z dnia 14.12.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ cz. I (IDW)
 3. Wzór umowy cz. II
 4. SIWZ cz. III (OPZ) – Opis techniczny wyposażenia inkubatora
 5. SIWZ cz. III (OPZ) – Plansze projektowe
 6. Formularz oferty
 7. Formularz ofertowy
 8. Oświadczenie – braku podstaw wykluczenia
 9. Oświadczenie – spełnianie warunków
 10. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 11. Wykaz dostaw

 Zapytania ofertowego nr 1/ZO/2020 z dnia 05.10.2020 r. na opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynku inkubatora e-sportu dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Załączniki z dnia 6.10.2020

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Ogłoszenie
 3. Rzut parteru
 4. Rzut I piętra
 5. Rzut II piętra

Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa budynku usługowego (biurowego) – inkubatora e-sportu 

Odwołanie do przetargu

 1. Odwołanie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu z dnia 08.07.2020

 1. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z dnia 24.06.2020

 1. Ceny ofert po poprawkach

Informacja z dnia 16.06.2020

 1. Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do przetargu z dnia 10.06.2020

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ pakiet nr 4
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. SIWZ cz. III
 4. Modyfikacja nr 4 SIWZ
 5. Wyjaśnienia treści SIWZ pakiet nr 3
 6. Aw-15
 7. Aw-14
 8. Aw-13
 9. Blacha perforowana
 10. Wrocław Zbrojeniowa

Wyjaśnienia do przetargu z dnia 09.06.2020

 1. Wyjaśnienia do przetargu

Wyjaśnienia do przetargu z dnia 05.06.2020

 1. Opinia geotechniczna
 2. Wyjaśnienia do przetargu

Modyfikacja do przetargu z dnia 04.06.2020

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Modyfikacja nr 3 z dnia 04.06.2020 
 3. Wzór umowy cz. II
 4. SIWZ cz. I

Modyfikacja do przetargu z dnia 01.06.2020

 1. Formularz oferty
 2. Modyfikacja nr 2 z dnia 01.06.2020 
 3. Wyjaśnienia treści SIWZ
 4. Modyfikacja nr 2 SIWZ

Modyfikacja do przetargu z dnia 27.05.2020

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Modyfikacja nr 1 z dnia 27.05.2020
 3. SIWZ cz.I z dnia 27.05.2020

Załączniki z dnia 25.05.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ cz. I (IDW)
 3. Wzór umowy cz. II
 4. SIWZ cz. III (OPZ)
 5. Uzgodnienia energetyka
 6. Uzgodnienia MPWIK
 7. Warunki przyłącze gazowe
 8. Formularz oferty
 9. Oświadczenie – braku podstaw wykluczenia
 10. Oświadczenie – spełnianie warunków
 11. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 12. Wykaz robót budowlanych
 13. Wykaz osób
 14. Wzór gwarancji wadialnej
 15. Wzór gwarancji należytego zabezpieczenia wykonania umowy
 16. Projekt budowlany (.pdf) / Projekt budowlany (.zip)
 17. Dokumentacja wykonawcza
 18. Pozwolenie na budowę

Przetargu nr 3/PN/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b  we Wrocławiu”

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 16.01.2020

 1. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Załączniki z dnia 19.12.2019

 1. Informacja z otwarcia ofert


Dadatkowe załączniki:

 1. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia – 16.12.2019
 2. Modyfikacja do przetargu – 16.12.2019
 3. Zmodyfikowana SIWZ – 16.12.2019
 4. Wyjaśnienia treści SIWZ – 16.12.2019

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie – brak podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie – spełnianie warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Projekt budowlany
 10. Wykaz osób
 11. Wzór gwarancji wadialnej

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 11.10.2019

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja o rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.09.2019

Wyjaśnienia i modyfikacja:

 1. Wyjaśnienia i modyfikacja do przetargu
 2. SIWZ – zmodyfikowane

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Koncepcja inkubatora E-SPORTU
 10. Wykaz osób
 11. Wzór gwarancji wadialnej

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania  pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia i modyfikacja:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 26.08.2019
 3. SIWZ – zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 4. Wykaz usług – zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 5. Projekt umowy – zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 6. Wykaz osób – zmodyfikowany z dnia 26.08.2019

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Koncepcja inkubatora E-SPORTU
 10. Wykaz osób